Thực hiện công văn số: 1256/LĐLĐ -TG ngày 4/12/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc thông báo địa chỉ đăng bài và cách thức bình chọn "Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động", Công đoàn trường MN Vân Truong đã thực hiện và đạt kết quả cao.

Thực hiện công văn số: 1256/LĐLĐ -TG ngày 4/12/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc thông báo địa chỉ đăng bài và cách thức bình chọn "Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động", Công đoàn trường MN Vân Truong đã thực hiện và đạt kết quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh