Sáng ngày 30/3/2021 Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp Tỉnh năm học 2020-2021

Sáng ngày 30/3/2021 Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp Tỉnh năm học 2020-2021. Qua buổi tập huấn mỗi CBGV đều nâng cao được năng lực chuyên môn của bản thân để có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn