hực hiện công văn số 41/PGDĐT- VP ngày 19/2/2021 của PGD&ĐT huyện Việt Yên về việc cho học sinh bắt đầu đi học trở lại từ thứ hai ngày 22/2/2021. Đến toàn bộ PHHS trong toàn trường và chủ các nhóm Độc lập tư thục trên địa bàn trên hệ thống Zalo của các lớp, trên loa truyền thanh của các thôn.

Thực hiện công văn số 41/PGDĐT- VP ngày 19/2/2021 của PGD&ĐT huyện Việt Yên về việc cho học sinh bắt đầu đi học trở lại từ thứ hai ngày 22/2/2021. Đến toàn bộ PHHS trong toàn trường và chủ các nhóm Độc lập tư thục trên địa bàn trên hệ thống Zalo của các lớp, trên loa truyền thanh của các thôn.

Nhà trường đã thực hiên “nhiệm vụ kép” vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covits-19 vừa khôi phục và đảy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn nghành năm học 2020-2021.

Xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khi học sinh quay trở lại trường.

Tuyên truyền tới tất cả các PHHS thực hiện phòng chống dịch, yêu cầu PHHS thực hiện phòng chống dịch Covit, yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ học nếu có các triệu chứng ho,sốt, khó thowrvaf báo cho nhà trường.

Tổ chức phun khử khẩn tại trường, vệ sinh toàn bộ đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị theo hướng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện CSVC, trang thiết bị đầy đủ sẵn sàng chào đón các học sinh quay trở lại trường học vào ngày 22/2/2021

Một số hình ảnh trong công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường học ngày 22/2/2021

Phun thuốc khử khuẩn trong và ngoài lớp

Phun thuốc khử khuẩn trong và ngoài lớp

Rửa trong và ngoài lớp học