Thực hiện công văn số:41/PGDĐT- VP ngày 19/2/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên về việc cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covit-19, sáng ngày 2/2/2021 trường MN Vân Trung đã đón học sinh trở lại trường trong không khí vui mừng, phấn khởi.

Thực hiện công văn số:41/PGDĐT- VP ngày 19/2/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên về việc cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covit-19, sáng ngày 2/2/2021 trường MN Vân Trung đã đón học sinh trở lại trường trong không khí vui mừng, phấn khởi.

Trong thời gian này nhà trường đã thực hiện “Nhiệm vụ kép” vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịc Covit-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

Nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường. Ngay từ đầu giờ sáng, nhà trường đã bố trí nhân viên Y tế, giáo viên đứng tại cổng trường để nhắc phụ huynh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của nghành Giáo dục Tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covit-19, Tất cả 100% phụ huynh và học sinh được đo than nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến trường.

Sau đay là một số hình ảnh trong ngày đầu tiên quay trưởng lại trường học