Ở trường mầm non dạy trẻ “Làm quen với toán” là môn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Đặc biệt nó có tầm quan trọng rất lớn đối với việc phát triển trí tuệ.

 Cho trẻ “Làm quen với toán” nhằm hình thành các biểu tưởng sơ đẳng ban đầu về toán như: Số lượng, hình dạng, kích thước, phép đếm, định hướng trong không gian, thời gian, hình thành và phát triển khả năng nhận thức các biểu tượng ban đầu về toán các thao tác tư duy: Quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, khả năng tranh luận, phán đoán ước lượng và tìm cách giải quyết vấn đề cung cấp và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ hiểu và vận dụng một số về từ ngữ về toán như: To - Nhỏ; Cao - Thấp; Phải - trái; Nhiều hơn - ít hơn, cung cấp những kinh nghiệm, những vấn đề có ý nghĩa và thú vị gần gũi liên quan đến cuộc sống thực của trẻ, giúp trẻ có những phản ứng nhanh nhạy xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh