• Hoàng Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0968153667
  • Email:
   haha1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoàng Thanh Hà

   Sinh ngày: 25/07/1980

   Nơi ở hiện nay: Xóm 2- Vân Trung- Việt Yên- Bắc Giang

 • Đặng Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0395292476
  • Email:
   dangvuivantrung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đặng Thị Vui

   Sinh ngày: 04/09/1993

   Nơi ở hiện nay: Trung Đồng - Vân Trung Việt Yên - Bắc GIang

    Trình độ: Trung cấp

 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0968634985
  • Email:
   hang86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Hằng

   Sinh ngày: 20/6/1986

   Nơi ở hiện nay: Xóm 2 - Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mâm non
  • Điện thoại:
   0378793384
  • Email:
   ngahoang1996.edu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoàng Thị Nga

   Sinh ngày: 03/06/1996

   Nơi ở hiện nay: Trung Đồng - Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

 • Thân Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377606845
  • Email:
   thhanh88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thân Thị Hạnh

   Sinh ngày: 16/1/1988

    Nơi ở hiện nay: Trúc tay - Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

   Trình độ: Trung cấp

 • Đoàn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mâm non
  • Điện thoại:
   0969994380
  • Email:
   doanthihoa20071996@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dương Thị Hoa

   Sinh ngày: 20/07/1996

   Nơi ở hiện nay: Bài Xanh - Vân Trung- Việt Yên- Bắc Giang

 • Hoàng Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377606845
  • Email:
   haha1980@gmail.com
 • Dương Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn MG 4 Tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0377557169
  • Email:
   haha1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dương Thị Mai

   Sinh ngày: 31/10/1992

   Nơi ở hiện nay: Bài Xanh- Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

   Trình độ: Cao đẳng

 • Đỗ Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0975558592
  • Email:
   dluyen92@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đỗ Thị Luyện

   Sinh ngày; 20/2/1992

   Nơi ở hiện nay: Xóm 1 - Vân Trung- Việt Yên- Bắc Giang

    Trình độ: Đại học

 • Nguyễn Thị Chúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn MG 5 Tuổi
  • Điện thoại:
   0985617277
  • Email:
   Ngchuc91@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Chúc

   Sinh ngày: 10/12/1991

   Nơi ở hiện nay: Trúc Tay - Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

   Trình độ: Đại học

 • Thân Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn MG 3 Tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0972290889
  • Email:
   bien89@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thân Thị Biên

   Sinh ngày: 13/8/1989

   Nơi ở hiện nay: Bài Xanh - Vân Trung- Việt Yên - Bắc Giang

   Trình độ: Đại học

 • Hoàng Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn MG 4 Tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0984808813
  • Email:
   hhan88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoàng Thị Hân

   Sinh ngày: 25/6/1988

   Nơi ở hiện nay: Hoàng Mai- Việt Yê - Bắc Giang

   Trình đọ: Đại học

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng trước : 256